Research

Share         

Recent Publications

2018 Selected Journal Articles

 1. Yantara, Natalia; Bruno, Annalisa; Iqbal, Azhar; Jamaludin, Nur Fadilah; Soci, Cesare; Mhaisalkar, Subodh; Mathews, Nripan,
  Designing Efficient Energy Funneling Kinetics in Ruddlesden-Popper Perovskites for High-Performance Light-Emitting Diodes”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 2. Ye, Tao; Bruno, Annalisa; Han, Guifang; Koh, Teck Ming; Li, Jia; Jamaludin, Nur Fadilah; Soci, Cesare; Mhaisalkar, Subodh G.; Leong, Wei Lin,
  Efficient and Ambient-Air-Stable Solar Cell with Highly Oriented 2D@3D Perovskites”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 28 (2018).
 3. Whitcher, T. J.; Zhu, J. -X.; Chi, X.; Hu, H.; Zhao, Daming; Asmara, T. C.; Yu, X.; Breese, M. B. H.; Neto, A. H. Castro; Lam, Y. M.; Wee, A. T. S.; Chia, Elbert E. M.; Rusydi, A.,
  Importance of Electronic Correlations and Unusual Excitonic Effects in Formamidinium Lead Halide Perovskites”,
  PHYSICAL REVIEW X 8 (2018).
 4. Hu, Hongwei; Meier, Fabian; Zhao, Daming; Abe, Yuichiro; Gao, Yang; Chen, Bingbing; Salim, Teddy; Chia, Elbert E. M.; Qiao, Xianfeng; Deibel, Carsten; Lam, Yeng Ming,
  Efficient Room-Temperature Phosphorescence from Organic-Inorganic Hybrid Perovskites by Molecular Engineering”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 5. Wang, Xinbo; Cheng, Liang; Zhu, Dapeng; Wu, Yang; Chen, Mengji; Wang, Yi; Zhao, Daming; Boothroyd, Chris B.; Lam, Yeng Ming; Zhu, Jian-Xin; Battiato, Marco; Song, Justin C. W.; Yang, Hyunsoo; Chia, Elbert E. M.,
  Ultrafast Spin-to-Charge Conversion at the Surface of Topological Insulator Thin Films”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 6. Sun, Yong; Leykam, Daniel; Nenni, Stephen; Song, Daohong; Chen, Hong; Chong, Y. D.; Chen, Zhigang,
  Observation of Valley Landau-Zener-Bloch Oscillations and Pseudospin Imbalance in Photonic Graphene”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 121 (2018).
 7. Harari, Gal; Bandres, Miguel A.; Lumer, Yaakov; Rechtsman, Mikael C.; Chong, Y. D.; Khajavikhan, Mercedeh; Christodoulides, Demetrios N.; Segev, Mordechai,
  Topological insulator laser: Theory”,
  SCIENCE 359 (2018).
 8. Leykam, Daniel; Mittal, S.; Hafezi, M.; Chong, Y. D.,
  Reconfigurable Topological Phases in Next-Nearest-Neighbor Coupled Resonator Lattices”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 121 (2018).
 9. Gao, Fei; Xue, Haoran; Yang, Zhaoju; Lai, Kueifu; Yu, Yang; Lin, Xiao; Chong, Yidong; Shvets, Gennady; Zhang, Baile,
  Topologically protected refraction of robust kink states in valley photonic crystals”,
  NATURE PHYSICS 14 (2018).
 10. Trinh, Jennifer; Mitra, Sreemanta; Panagopoulos, Christos; Kong, Tai; Canfield, Paul C.; Ramirez, Arthur P.,
  Degeneracy of the 1/8 Plateau and Antiferromagnetic Phases in the Shastry-Sutherland Magnet TmB4”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 121 (2018).
 11. Tan, Beng Hau; An, Hongjie; Ohl, Claus-Dieter,
  Surface Nanobubbles Are Stabilized by Hydrophobic Attraction”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 120 (2018).
 12. Chan, Eng Aik; Aljunid, Syed Abdullah; Adamo, Giorgio; Laliotis, Athanasios; Ducloy, Martial; Wilkowski, David,
  Tailoring optical metamaterials to tune the atom-surface Casimir-Polder interaction”,
  SCIENCE ADVANCES 4 (2018).
 13. Leroux, F.; Pandey, K.; Rehbi, R.; Chevy, F.; Miniatura, C.; Gremaud, B.; Wilkowski, D.,
  Non-Abelian adiabatic geometric transformations in a cold strontium gas”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 14. Jiang, Hui; Hu, Peng; Ye, Jun; Ganguly, Rakesh; Li, Yongxin; Long, Yi; Fichou, Denis; Hu, Wenping; Kloc, Christian,
  Hole Mobility Modulation in Single-Crystal Metal Phthalocyanines by Changing the Metal-pi/pi-pi Interactions”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 15. Jiang, Hui; Hu, Peng; Ye, Jun; Chaturvedi, Apoorva; Zhang, Keke K.; Li, Yongxin; Long, Yi; Fichou, Denis; Kloc, Christian; Hu, Wenping,
  From Linear to Angular Isomers: Achieving Tunable Charge Transport in Single-Crystal Indolocarbazoles Through Delicate Synergetic CH/NH Interactions”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 16. Xu, Dongming; Chao, Dongliang; Wang, Huanwen; Gong, Yansheng; Wang, Rui; He, Beibei; Hu, Xianluo; Fan, Hong Jin,
  Flexible Quasi-Solid-State Sodium-Ion Capacitors Developed Using 2D Metal-Organic-Framework Array as Reactor”,
  ADVANCED ENERGY MATERIALS 8 (2018).
 17. Zhang, Yongqi; Ouyang, Bo; Xu, Kun; Xia, Xinhui; Zhang, Zheng; Rawat, Rajdeep Singh; Fan, Hong Jin,
  Prereduction of Metal Oxides via Carbon Plasma Treatment for Efficient and Stable Electrocatalytic Hydrogen Evolution”,
  SMALL 14 (2018).
 18. Zhu, Changrong; Wang, An-Liang; Xiao, Wen; Chao, Dongliang; Zhang, Xiao; Nguyen Huy Tiep; Chen, Shi; Kang, Jiani; Wang, Xin; Ding, Jun; Wang, John; Zhang, Hua; Fan, Hong Jin,
  In Situ Grown Epitaxial Heterojunction Exhibits High-Performance Electrocatalytic Water Splitting”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 19. Zou, Peichao; Li, Jing; Zhang, Yongqi; Liang, Caiwu; Yang, Cheng; Fan, Hong Jin,
  Magnetic-field-induced rapid synthesis of defect-enriched Ni-Co nanowire membrane as highly efficient hydrogen evolution electrocatalyst”,
  NANO ENERGY 51 (2018).
 20. Sun, Yiqiang; Xu, Kun; Wei, Zengxi; Li, Huilin; Zhang, Tao; Li, Xinyang; Cai, Weiping; Ma, Jianmin; Fan, Hong Jin; Li, Yue,
  Strong Electronic Interaction in Dual-Cation-Incorporated NiSe2 Nanosheets with Lattice Distortion for Highly Efficient Overall Water Splitting”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 21. Chao, Dongliang; Zhu, Changrong (Rose); Song, Ming; Liang, Pei; Zhang, Xiao; Nguyen Huy Tiep; Zhao, Haofei; Wang, John; Wang, Rongming; Zhang, Hua; Fan, Hong Jin,
  A High-Rate and Stable Quasi-Solid-State Zinc-Ion Battery with Novel 2D Layered Zinc Orthovanadate Array”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 22. Chao, Dongliang; Ouyang, Bo; Liang, Pei; Tran Thi Thu Huong; Jia, Guichong; Huang, Hui; Xia, Xinhui; Rawat, Rajdeep Singh; Fan, Hong Jin,
  C-Plasma of Hierarchical Graphene Survives SnS Bundles for Ultrastable and High Volumetric Na-Ion Storage”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 23. You, Lu; Liu, Fucai; Li, Hongsen; Hu, Yuzhong; Zhou, Shuang; Chang, Lei; Zhou, Yang; Fu, Qundong; Yuan, Guoliang; Dong, Shuai; Fan, Hong Jin; Gruverman, Alexei; Liu, Zheng; Wang, Junling,
  In-Plane Ferroelectricity in Thin Flakes of Van der Waals Hybrid Perovskite”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 24. Song, Ming; Tan, Hua; Chao, Dongliang; Fan, Hong Jin,
  Recent Advances in Zn-Ion Batteries”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 28 (2018).
 25. Tan, Hua; Liu, Zhihe; Chao, Dongliang; Hao, Pin; Jia, Dedong; Sang, Yuanhua; Liu, Hong; Fan, Hong Jin,
  Partial Nitridation-Induced Electrochemistry Enhancement of Ternary Oxide Nanosheets for Fiber Energy Storage Device”,
  ADVANCED ENERGY MATERIALS 8 (2018).
 26. Chao, Dongliang; Lai, Chun-Han (Matt); Liang, Pei; Wei, Qiulong; Wang, Yue-Sheng; Zhu, Changrong (Rose); Deng, Gang; Doan-Nguyen, Vicky V. T.; Lin, Jianyi; Mai, Liqiang; Fan, Hong Jin; Dunn, Bruce; Shen, Ze Xiang,
  Sodium Vanadium Fluorophosphates (NVOPF) Array Cathode Designed for High-Rate Full Sodium Ion Storage Device”,
  ADVANCED ENERGY MATERIALS 8 (2018).
 27. Zhou, Yu; Wang, Ziyu; Rasmita, Abdullah; Kim, Sejeong; Berhane, Amanuel; Bodrog, Zoltan; Adamo, Giorgio; Gali, Adam; Aharonovich, Igor; Gao, Wei-bo,
  Room temperature solid-state quantum emitters in the telecom range”,
  SCIENCE ADVANCES 4 (2018).
 28. Xie, Jian; Chen, Wangqiao; Long, Guankui; Gao, Weibo; Xu, Zhichuan J.; Liu, Ming; Zhang, Qichun,
  Boosting the performance of organic cathodes through structure tuning”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 6 (2018).
 29. Wang, Junfeng; Zhou, Yu; Wang, Ziyu; Rasmita, Abdullah; Yang, Jianqun; Li, Xingji; von Bardeleben, Hans Jurgen; Gao, Weibo,
  Bright room temperature single photon source at telecom range in cubic silicon carbide”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 30. Jiang, Chongyun; Xu, Weigao; Rasmita, Abdullah; Huang, Zumeng; Li, Ke; Xiong, Qihua; Gao, Wei-bo,
  Microsecond dark-exciton valley polarization memory in two-dimensional heterostructures”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 31. Sharma, Manoj; Olutas, Murat; Yeltik, Aydan; Kelestemur, Yusuf; Sharma, Ashma; Delikanli, Savas; Guzelturk, Burak; Gungor, Kivanc; McBride, James R.; Demir, Hilmi Volkan,
  Understanding the Journey of Dopant Copper Ions in Atomically Flat Colloidal Nanocrystals of CdSe Nanoplatelets Using Partial Cation Exchange Reactions”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 30 (2018).
 32. Liu, Baiquan; Delikanli, Savas; Gao, Yuan; Dede, Didem; Gungor, Kivanc; Demir, Hilmi Volkan,
  Nanocrystal light-emitting diodes based on type II nanoplatelets”,
  NANO ENERGY 47 (2018).
 33. Yang, Xuyong; Zhang, Zi-Hui; Ding, Tao; Wang, Ning; Chen, Guo; Dang, Cuong; Demir, Hilmi Volkan; Sun, Xiao Wei,
  High-efficiency all-inorganic full-colour quantum dot light-emitting diodes”,
  NANO ENERGY 46 (2018).
 34. Yan, Fei; Xing, Jun; Xing, Guichuan; Quan, Lina; Tan, Swee Tiam; Zhao, Jiaxin; Su, Rui; Zhang, Lulu; Chen, Shi; Zhao, Yawen; Huan, Alfred; Sargent, Edward H.; Xiong, Qihua; Demir, Hilmi Volkan,
  Highly Efficient Visible Colloidal Lead-Halide Perovskite Nanocrystal Light-Emitting Diodes”,
  NANO LETTERS 18 (2018).
 35. Song, Justin C. W.,
  Plasmon propagation pushed to the limit”,
  NATURE 557 (2018).
 36. Shi, Li-kun; Song, Justin C. W.,
  Plasmon Geometric Phase and Plasmon Hall Shift”,
  PHYSICAL REVIEW X 8 (2018).
 37. Song, Justin C. W.; Gabor, Nathaniel M.,
  Electron quantum metamaterials in van der Waals heterostructures”,
  NATURE NANOTECHNOLOGY 13 (2018).
 38. Leahy, Ian A.; Lin, Yu-Ping; Siegfried, Peter E.; Treglia, Andrew C.; Song, Justin C. W.; Nandkishore, Rahul M.; Lee, Minhyea,
  Nonsaturating large magnetoresistance in semimetals”,
  PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 115 (2018).
 39. Xin, Mingjie; Leong, Wui Seng; Chen, Zilong; Lan, Shau-Yu,
  An atom interferometer inside a hollow-core photonic crystal fiber”,
  SCIENCE ADVANCES 4 (2018).
 40. Battiato, M.; Minar, J.; Wang, W.; Ndiaye, W.; Richter, M. C.; Heckmann, O.; Mariot, J. -M.; Parmigiani, F.; Hricovini, K.; Cacho, C.,
  Distinctive Picosecond Spin Polarization Dynamics in Bulk Half Metals”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 121 (2018).
 41. Gnoli, A.; De Arcangelis, L.; Giacco, F.; Lippiello, E.; Ciamarra, M. Pica; Puglisi, A.; Sarracino, A.,
  Controlled Viscosity in Dense Granular Materials”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 120 (2018).
 42. Binder, Felix C.; Thompson, Jayne; Gu, Mile,
  Practical Unitary Simulator for Non-Markovian Complex Processes”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 120 (2018).
 43. Cabello, Adan; Gu, Mile; Guehne, Otfried; Xu, Zhen-Peng,
  Optimal Classical Simulation of State-Independent Quantum Contextuality”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 120 (2018).
 44. Wu, Kang-Da; Hou, Zhibo; Zhao, Yuan-Yuan; Xiang, Guo-Yong; Li, Chuan-Feng; Guo, Guang-Can; Ma, Jiajun; He, Qiong-Yi; Thompson, Jayne; Gu, Mile,
  Experimental Cyclic Interconversion between Coherence and Quantum Correlations”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 121 (2018).
 45. Thompson, Jayne; Garner, Andrew J. P.; Mahoney, John R.; Crutchfield, James P.; Vedral, Vlatko; Gu, Mile,
  Causal Asymmetry in a Quantum World”,
  PHYSICAL REVIEW X 8 (2018).
 46. Yang, Chengran; Binder, Felix C.; Narasimhachar, Varun; Gu, Mile,
  Matrix Product States for Quantum Stochastic Modeling”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 121 (2018).
 47. Yadin, Benjamin; Binder, Felix C.; Thompson, Jayne; Narasimhachar, Varun; Gu, Mile; Kim, M. S.,
  Operational Resource Theory of Continuous-Variable Nonclassicality”,
  PHYSICAL REVIEW X 8 (2018).
 48. Dubrovkin, Alexander M.; Qiang, Bo; Krishnamoorthy, Harish N. S.; Zheludev, Nikolay I.; Wang, Qi Jie,
  Ultra-confined surface phonon polaritons in molecular layers of van der Waals dielectrics”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 49. Karvounis, Artemios; Nalla, Venkatram; MacDonald, Kevin F.; Zheludev, Nikolay I.,
  Ultrafast Coherent Absorption in Diamond Metamaterials”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 50. Papaioannou, Maria; Plum, Eric; Rogers, Edward T. F.; Zheludev, Nikolay I.,
  All-optical dynamic focusing of light via coherent absorption in a plasmonic metasurface”,
  LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS 7 (2018).
 51. Wu, Pin Chieh; Liao, Chun Yen; Savinov, Vassili; Chung, Tsung Lin; Chen, Wei Ting; Huang, Yao-Wei; Wu, Pei Ru; Chen, Yi-Hao; Liu, Ai-Qun; Zheludev, Nikolay I.; Tsai, Din Ping,
  Optical Anapole Metamaterial”,
  ACS NANO 12 (2018).
 52. Xomalis, Angelos; Demirtzioglou, Iosif; Plum, Eric; Jung, Yongmin; Nalla, Venkatram; Lacava, Cosimo; MacDonald, Kevin F.; Petropoulos, Periklis; Richardson, David J.; Zheludev, Nikolay I.,
  Fibre-optic metadevice for all-optical signal modulation based on coherent absorption”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 53. Bose, Krishnashish; Lech, Christopher J.; Heddi, Brahim; Anh Tuan Phan,
  High-resolution AFM structure of DNA G-wires in aqueous solution”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 54. Nadai, Matteo; Doria, Filippo; Scalabrin, Matteo; Pirota, Valentina; Grande, Vincenzo; Bergamaschi, Greta; Arnendola, Valeria; Winnerdy, Fernaldo Richtia; Anh Tuan Phan; Richter, Sara N.; Freccero, Mauro,
  A Catalytic and Selective Scissoring Molecular Tool for Quadruplex Nucleic Acids”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 55. Butovskaya, Elena; Heddi, Brahim; Bakalar, Blaz; Richter, Sara N.; Anh Tuan Phan,
  Major G-Quadruplex Form of HIV-1 LTR Reveals a (3+1) Folding Topology Containing a Stem-Loop”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 56. Tang, Ho-Kin; Leaw, J. N.; Rodrigues, J. N. B.; Herbut, I. F.; Sengupta, P.; Assaad, F. F.; Adam, S.,
  The role of electron-electron interactions in two-dimensional Dirac fermions”,
  SCIENCE 361 (2018).
 57. Sreekanth, Kandammathe Valiyaveedu; Han, Song; Singh, Ranjan,
  Ge2Sb2Te5-Based Tunable Perfect Absorber Cavity with Phase Singularity at Visible Frequencies”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 58. Lim, Wen Xiang; Manjappa, Manukumara; Srivastava, Yogesh Kumar; Cong, Longqing; Kumar, Abhishek; MacDonald, Kevin F.; Singh, Ranjan,
  Ultrafast All-Optical Switching of Germanium-Based Flexible Metaphotonic Devices”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 59. Gupta, Manoj; Srivastava, Yogesh Kumar; Singh, Ranjan,
  A Toroidal Metamaterial Switch”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 60. Srivastava, Yogesh Kumar; Manjappa, Manukumara; Cong, Longqing; Krishnamoorthy, Harish N. S.; Savinov, Vassili; Pitchappa, Prakash; Singh, Ranjan,
  A Superconducting Dual-Channel Photonic Switch”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 61. Cong, Longqing; Srivastava, Yogesh Kumar; Zhang, Huifang; Zhang, Xueqian; Han, Jiaguang; Singh, Ranjan,
  All-optical active THz metasurfaces for ultrafast polarization switching and dynamic beam splitting”,
  LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS 7 (2018).
 62. Cong, Longqing; Savinov, Vassili; Srivastava, Yogesh Kumar; Han, Song; Singh, Ranjan,
  A Metamaterial Analog of the Ising Model”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 63. Manjappa, Manukumara; Pitchappa, Prakash; Singh, Navab; Wang, Nan; Zheludev, Nikolay I.; Lee, Chengkuo; Singh, Ranjan,
  Reconfigurable MEMS Fano metasurfaces with multiple-input-output states for logic operations at terahertz frequencies”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 64. Wang, Huanhuan; Chao, DongLiang; Liu, Jilei; Lin, Jianyi; Shen, Ze Xiang,
  Nanoengineering of 2D tin sulfide nanoflake arrays incorporated on polyaniline nanofibers with boosted capacitive behavior”,
  2D MATERIALS 5 (2018).
 65. Yang, Guang; Zhang, Bowei; Feng, Jianyong; Lu, Yu; Wang, Zhiqiang; Aravindan, Vanchiappan; Aravind, Muthiah; Liu, Jilei; Srinivasan, Madhavi; Shen, Zexiang; Huang, Yizhong,
  Morphology controlled lithium storage in Li3VO4 anodes”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 6 (2018).
 66. Yin, Tingting; Fang, Yanan; Chong, Wee Kiang; Ming, Koh Teck; Jiang, Shaojie; Li, Xianglin; Kuo, Jer-Lai; Fang, Jiye; Sum, Tze Chien; White, Timothy J.; Yan, Jiaxu; Shen, Ze Xiang,
  High-Pressure-Induced Comminution and Recrystallization of CH3NH3PbBr3 Nanocrystals as Large Thin Nanoplates”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 67. Fu, Qundong; Wang, Xiaowei; Zhou, Jiadong; Xia, Juan; Zeng, Qingsheng; Lv, Danhui; Zhu, Chao; Wang, Xiaolei; Shen, Yue; Li, Xiaomin; Hua, Younan; Liu, Fucai; Shen, Zexiang; Jin, Chuanhong; Liu, Zheng,
  One-Step Synthesis of Metal/Semiconductor Heterostructure NbS2/MoS2”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 30 (2018).
 68. Ni, Shibing; Zheng, Bin; Liu, Jilei; Chao, Dongliang; Yang, Xuelin; Shen, Zexiang; Zhao, Jinbao,
  Self-adaptive electrochemical reconstruction boosted exceptional Li+ ion storage in a Cu3P@C anode”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 6 (2018).
 69. Chen, Zhen; Kim, Guk-Tae; Bresser, Dominic; Diemant, Thomas; Asenbauer, Jakob; Jeong, Sangsik; Copley, Mark; Behm, Rolf Juergen; Lin, Jianyi; Shen, Zexiang; Passerini, Stefano,
  MnPO4-Coated Li(Ni0.4Co0.2Mn0.4)O-2 for Lithium(-Ion) Batteries with Outstanding Cycling Stability and Enhanced Lithiation Kinetics”,
  ADVANCED ENERGY MATERIALS 8 (2018).
 70. Li, Mingjie; Wei, Qi; Muduli, Subas Kumar; Yantara, Natalia; Xu, Qiang; Mathews, Nripan; Mhaisalkar, Subodh G.; Xing, Guichuan; Sum, Tze Chien,
  Enhanced Exciton and Photon Confinement in Ruddlesden-Popper Perovskite Microplatelets for Highly Stable Low-Threshold Polarized Lasing”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 71. Ning, Weihua; Wang, Feng; Wu, Bo; Lu, Jun; Yan, Zhibo; Liu, Xianjie; Tao, Youtian; Liu, Jun-Ming; Huang, Wei; Fahlman, Mats; Hultman, Lars; Sum, Tze Chien; Gao, Feng,
  Long Electron-Hole Diffusion Length in High-Quality Lead-Free Double Perovskite Films”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 72. Fan, Qunping; Wang, Yan; Zhang, Maojie; Wu, Bo; Guo, Xia; Jiang, Yufeng; Li, Wanbin; Guo, Bing; Ye, Chennan; Su, Wenyan; Fang, Jin; Ou, Xuemei; Liu, Feng; Wei, Zhixiang; Sum, Tze Chien; Russell, Thomas P.; Li, Yongfang,
  High-Performance As-Cast Nonfullerene Polymer Solar Cells with Thicker Active Layer and Large Area Exceeding 11% Power Conversion Efficiency”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 73. Koh, Teck Ming; Shanmugam, Vignesh; Guo, Xintong; Lim, Swee Sien; Filonik, Oliver; Herzig, Eva M.; Mueller-Buschbaum, Peter; Swamy, Varghese; Chien, Sum Tze; Mhaisalkar, Subodh G.; Mathews, Nripan,
  Enhancing moisture tolerance in efficient hybrid 3D/2D perovskite photovoltaics”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 6 (2018).
 74. Fu, Jianhui; Xu, Qiang; Han, Guifang; Wu, Bo; Huan, Cheng Hon Alfred; Leek, Meng Lee; Sum, Tze Chien,
  Hot carrier cooling mechanisms in halide perovskites (vol 8, 2017)”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 75. Wei, Qi; Li, Mingjie; Zhang, Zhipeng; Guo, Jia; Xing, Guichuan; Sum, Tze Chien; Huang, Wei,
  Efficient recycling of trapped energies for dual-emission in Mn-doped perovskite nanocrystals”,
  NANO ENERGY 51 (2018).
 76. Harikesh, Padinhare Cholakkal; Wu, Bo; Ghosh, Biplab; John, Rohit Abraham; Lie, Stener; Thirumal, Krishnamoorthy; Wong, Lydia Helena; Sum, Tze Chien; Mhaisalkar, Subodh; Mathews, Nripan,
  Doping and Switchable Photovoltaic Effect in Lead-Free Perovskites Enabled by Metal Cation Transmutation”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 77. Prochowicz, Daniel; Tavakoli, Mohammad Mahdi; Solanki, Ankur; Goh, Teck Wee; Pandey, Kavita; Sum, Tze Chien; Saliba, Michael; Yadav, Pankaj,
  Understanding the effect of chlorobenzene and isopropanol anti-solvent treatments on the recombination and interfacial charge accumulation in efficient planar perovskite solar cells”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 6 (2018).
 78. Ghosh, Biplab; Wu, Bo; Guo, Xintong; Harikesh, Padinhare Cholakkal; John, Rohit Abraham; Baikie, Tom; Arramel; Wee, Andrew T. S.; Guet, Claude; Sum, Tze Chien; Mhaisalkar, Subodh; Mathews, Nripan,
  Superior Performance of Silver Bismuth Iodide Photovoltaics Fabricated via Dynamic Hot-Casting Method under Ambient Conditions”,
  ADVANCED ENERGY MATERIALS 8 (2018).
 79. Li, Mingjie; Begum, Raihana; Fu, Jianhui; Xu, Qiang; Koh, Teck Ming; Veldhuis, Sjoerd A.; Graetzel, Michael; Mathews, Nripan; Mhaisalkar, Subodh; Sum, Tze Chien,
  Low threshold and efficient multiple exciton generation in halide perovskite nanocrystals”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 80. Zhao, Xin; Hu, Jun; Wu, Bo; Banerjee, Amitava; Chakraborty, Sudip; Feng, Jianyong; Zhao, Zongyan; Chen, Shi; Ahuja, Rajeev; Sum, Tze Chien; Chen, Zhong,
  Simultaneous enhancement in charge separation and onset potential for water oxidation in a BiVO4 photoanode by W-Ti codoping”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 6 (2018).
 81. Qing, Jian; Liu, Xiao-Ke; Li, Mingjie; Liu, Feng; Yuan, Zhongcheng; Tiukalova, Elizaveta; Yan, Zhibo; Duchamp, Martial; Chen, Shi; Wang, Yuming; Bai, Sai; Liu, Jun-Ming; Snaith, Henry J.; Lee, Chun-Sing; Sum, Tze Chien; Gao, Feng,
  Aligned and Graded Type-II Ruddlesden-Popper Perovskite Films for Efficient Solar Cells”,
  ADVANCED ENERGY MATERIALS 8 (2018).
 82. Wu, Guitai; Cao, Fan; Zhao, Pengfei; Zhang, Xinyi; Li, Zhenyu; Yu, Nian; Wang, Zhao; Hu, Yongming; Sun, Handong; Gu, Haoshuang,
  Novel Periodic Bilayer Au Nanostructures for Ultrasensitive Surface-Enhanced Raman Spectroscopy”,
  ADVANCED MATERIALS INTERFACES 5 (2018).
 83. Gautam, Prabhat; Wang, Yue; Zhang, Guoxian; Sun, Handong; Chan, Julian M. W.,
  Using the Negative Hyperconjugation Effect of Pentafluorosulfanyl Acceptors to Enhance Two-Photon Absorption in Push-Pull Chromophores”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 30 (2018).
 84. Sreekanth, Kandammathe Valiyaveedu; Sreejith, Sivaramapanicker; Han, Song; Mishra, Amita; Chen, Xiaoxuan; Sun, Handong; Lim, Chwee Teck; Singh, Ranjan,
  Biosensing with the singular phase of an ultrathin metal-dielectric nanophotonic cavity”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 85. Gao, T.; Li, G.; Estrecho, E.; Liew, T. C. H.; Comber-Todd, D.; Nalitov, A.; Steger, M.; West, K.; Pfeiffer, L.; Snoke, D. W.; Kavokin, A. V.; Truscott, A. G.; Ostrovskaya, E. A.,
  Chiral Modes at Exceptional Points in Exciton-Polariton Quantum Fluids”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 120 (2018).
 86. Estrecho, E.; Gao, T.; Bobrovska, N.; Fraser, M. D.; Steger, M.; Pfeiffer, L.; West, K.; Liew, T. C. H.; Matuszewski, M.; Snoke, D. W.; Truscott, A. G.; Ostrovskaya, E. A.,
  Single-shot condensation of exciton polaritons and the hole burning effect”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 87. Li, G.; Sheremet, A. S.; Ge, R.; Liew, T. C. H.; Kavokin, A. V.,
  Design for a Nanoscale Single-Photon Spin Splitter for Modes with Orbital Angular Momentum”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 121 (2018).
 88. Klembt, S.; Harder, T. H.; Egorov, O. A.; Winkler, K.; Ge, R.; Bandres, M. A.; Emmerling, M.; Worschech, L.; Liew, T. C. H.; Segev, M.; Schneider, C.; Hoefling, S.,
  Exciton-polariton topological insulator”,
  NATURE 562 (2018).
 89. Huang, Zhen; Ariando; Wang, Xiao Renshaw; Rusydi, Andrivo; Chen, Jingsheng; Yang, Hyunsoo; Venkatesan, Thirumalai,
  Interface Engineering and Emergent Phenomena in Oxide Heterostructures”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 90. Liu, Z. Q.; Chen, H.; Wang, J. M.; Liu, J. H.; Wang, K.; Feng, Z. X.; Yan, H.; Wang, X. R.; Jiang, C. B.; Coey, J. M. D.; MacDonald, A. H.,
  Electrical switching of the topological anomalous Hall effect in a non-collinear antiferromagnet above room temperature”,
  NATURE ELECTRONICS 1 (2018).
 91. Zheng, L. M.; Wang, X. Renshaw; Lu, W. M.; Li, C. J.; Paudel, T. R.; Liu, Z. Q.; Huang, Z.; Zeng, S. W.; Han, Kun; Chen, Z. H.; Qiu, X. P.; Li, M. S.; Yang, Shize; Yang, B.; Chisholm, Matthew F.; Martin, L. W.; Pennycook, S. J.; Tsymbal, E. Y.; Coey, J. M. D.; Cao, W. W.,
  Ambipolar ferromagnetism by electrostatic doping of a manganite”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 92. Shang, Qiuyu; Zhang, Shuai; Liu, Zhen; Chen, Jie; Yang, Pengfei; Li, Chun; Li, Wei; Zhang, Yanfeng; Xiong, Qihua; Liu, Xinfeng; Zhang, Qing,
  Surface Plasmon Enhanced Strong Exciton-Photon Coupling in Hybrid Inorganic-Organic Perovskite Nanowires”,
  NANO LETTERS 18 (2018).
 93. Yu, Yifu; Nam, Gwang-Hyeon; He, Qiyuan; Wu, Xue-Jun; Zhang, Kang; Yang, Zhenzhong; Chen, Junze; Ma, Qinglang; Zhao, Meiting; Liu, Zhengqing; Ran, Fei-Rong; Wang, Xingzhi; Li, Hai; Huang, Xiao; Li, Bing; Xiong, Qihua; Zhang, Qing; Liu, Zheng; Gu, Lin; Du, Yonghua; Huang, Wei; Zhang, Hua,
  High phase-purity 1T'-MoS2- and 1T'-MoSe2- layered crystals”,
  NATURE CHEMISTRY 10 (2018).
 94. Wen, Xinglin; Xu, Weigao; Zhao, Weijie; Khurgin, Jacob B.; Xiong, Qihua,
  Plasmonic Hot Carriers-Controlled Second Harmonic Generation in WSe2 Bilayers”,
  NANO LETTERS 18 (2018).
 95. Ye, Huanqing; Liu, Guangfeng; Liu, Sheng; Casanova, David; Ye, Xin; Tao, Xutang; Zhang, Qichun; Xiong, Qihua,
  Molecular-Barrier-Enhanced Aromatic Fluorophores in Cocrystals with Unity Quantum Efficiency”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 96. Fang, Jixiang; Zhang, Lingling; Li, Jiang; Lu, Lu; Ma, Chuansheng; Cheng, Shaodong; Li, Zhiyuan; Xiong, Qihua; You, Hongjun,
  A general soft-enveloping strategy in the templating synthesis of mesoporous metal nanostructures”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 97. Zhao, Weijie; Xiong, Qihua,
  MATERIALS SCIENCE Nanoscale interfaces made easily”,
  NATURE 553 (2018).
 98. Xing, Jun; Zhao, Yongbiao; Askerka, Mikhail; Quan, Li Na; Gong, Xiwen; Zhao, Weijie; Zhao, Jiaxin; Tan, Hairen; Long, Guankui; Gao, Liang; Yang, Zhenyu; Voznyy, Oleksandr; Tang, Jiang; Lu, Zheng-Hong; Xiong, Qihua; Sargent, Edward H.,
  Color-stable highly luminescent sky-blue perovskite light-emitting diodes”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 99. Hu, Zehua; Li, Qiang; Lei, Bo; Wu, Jing; Zhou, Qionghua; Gu, Chengding; Wen, Xinglin; Wang, Junyong; Liu, Yanpeng; Li, Shisheng; Zheng, Yue; Lu, Junpeng; He, Jun; Wang, Li; Xiong, Qihua; Wang, Jinlan; Chen, Wei,
  Abnormal Near-Infrared Absorption in 2D Black Phosphorus Induced by Ag Nanoclusters Surface Functionalization”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 100. Lin, Kebin; Xing, Jun; Quan, Li Na; de Arquer, F. Pelayo Garcia; Gong, Xiwen; Lu, Jianxun; Xie, Liqiang; Zhao, Weijie; Zhang, Di; Yan, Chuanzhong; Li, Wenqiang; Liu, Xinyi; Lu, Yan; Kirman, Jeffrey; Sargent, Edward H.; Xiong, Qihua; Wei, Zhanhua,
  Perovskite light-emitting diodes with external quantum efficiency exceeding 20 per cent”,
  NATURE 562 (2018).
 101. Su, Rui; Wang, Jun; Zhao, Jiaxin; Xing, Jun; Zhao, Weijie; Diederichs, Carole; Liew, Timothy C. H.; Xiong, Qihua,
  Room temperature long-range coherent exciton polariton condensate flow in lead halide perovskites”,
  SCIENCE ADVANCES 4 (2018).
 102. Qi, Xiang; Zhang, Yupeng; Ou, Qingdong; Ha, Son Tung; Qiu, Cheng-Wei; Zhang, Han; Cheng, Yi-Bing; Xiong, Qihua; Bao, Qiaoliang,
  Photonics and Optoelectronics of 2D Metal-Halide Perovskites”,
  SMALL 14 (2018).
 103. Long, Guankui; Jiang, Chongyun; Sabatini, Randy; Yang, Zhenyu; Wei, Mingyang; Quan, Li Na; Liang, Qiuming; Rasmita, Abdullah; Askerka, Mikhail; Walters, Grant; Gong, Xiwen; Xing, Jun; Wen, Xinglin; Quintero-Bermudez, Rafael; Yuan, Haifeng; Xing, Guichuan; Wang, X. Renshaw; Song, Datong; Voznyy, Oleksandr; Zhang, Mingtao; Hoogland, Sjoerd; Gao, Weibo; Xiong, Qihua; Sargent, Edward H.,
  Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites”,
  NATURE PHOTONICS 12 (2018).
 104. Wang, Jun; Su, Rui; Xing, Jun; Bao, Di; Diederichs, Carole; Liu, Sheng; Liew, Timothy C. H.; Chen, Zhanghai; Xiong, Qihua,
  Room Temperature Coherently Coupled Exciton-Polaritons in Two-Dimensional-Organic Inorganic Perovskite”,
  ACS NANO 12 (2018).
 105. Lee, Ching Hua; Ho, Wen Wei; Yang, Bo; Gong, Jiangbin; Papic, Zlatko,
  Floquet Mechanism for Non-Abelian Fractional Quantum Hall States”,
  PHYSICAL REVIEW LETTERS 121 (2018).
 106. Wu, Chao; Guo, Chunxian; Wu, JingGao; Ai, Wei; Yu, Ting; Li, Chang Ming,
  Construction of a stable lithium sulfide membrane to greatly confine polysulfides for high performance lithium-sulfur batteries”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 6 (2018).
 107. Zhou, Jiadong; Lin, Junhao; Huang, Xiangwei; Zhou, Yao; Chen, Yu; Xia, Juan; Wang, Hong; Xie, Yu; Yu, Huimei; Lei, Jincheng; Wu, Di; Liu, Fucai; Fu, Qundong; Zeng, Qingsheng; Hsu, Chuang-Han; Yang, Changli; Lu, Li; Yu, Ting; Shen, Zexiang; Lin, Hsin; Yakobson, Boris I.; Liu, Qian; Suenaga, Kazu; Liu, Guangtong; Liu, Zheng,
  A library of atomically thin metal chalcogenides”,
  NATURE 556 (2018).
 108. Zhou, Jiadong; Shi, Jia; Zeng, Qingsheng; Chen, Yu; Niu, Lin; Liu, Fucai; Yu, Ting; Suenaga, Kazu; Liu, Xinfeng; Lin, Junhao; Liu, Zheng,
  InSe monolayer: synthesis, structure and ultra-high second-harmonic generation”,
  2D MATERIALS 5 (2018).
 109. Wang, Hong; Chen, Yu; Duchamp, Martial; Zeng, Qingsheng; Wang, Xuewen; Tsang, Siu Hon; Li, Hongling; Jing, Lin; Yu, Ting; Teo, Edwin Hang Tong; Liu, Zheng,
  Large-Area Atomic Layers of the Charge-Density-Wave Conductor TiSe2”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 110. Du, Hongfang; Ai, Wei; Zhao, Zhi Liang; Chen, Yu; Xu, Xin; Zou, Chenji; Wu, Lishu; Su, Lan; Nan, Kaikai; Yu, Ting; Li, Chang Ming,
  Engineering Morphologies of Cobalt Pyrophosphates Nanostructures toward Greatly Enhanced Electrocatalytic Performance of Oxygen Evolution Reaction”,
  SMALL 14 (2018).
 111. Tao, Li; Chen, Kun; Chen, Zefeng; Cong, Chunxiao; Qiu, Caiyu; Chen, Jiajie; Wang, Ximiao; Chen, Huanjun; Yu, Ting; Xie, Weiguang; Deng, Shaozhi; Xu, Jian-Bin,
  1T ' Transition Metal Telluride Atomic Layers for Plasmon-Free SERS at Femtomolar Levels”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 112. Xu, Xin; Zhao, Ruisheng; Ai, Wei; Chen, Bo; Du, Hongfang; Wu, Lishu; Zhang, Hua; Huang, Wei; Yu, Ting,
  Controllable Design of MoS2 Nanosheets Anchored on Nitrogen-Doped Graphene: Toward Fast Sodium Storage by Tunable Pseudocapacitance”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 113. Zhu, Chao; Chen, Yu; Liu, Fucai; Zheng, Shoujun; Li, Xiaobao; Chaturvedi, Apoorva; Zhou, Jiadong; Fu, Qundong; He, Yongmin; Zeng, Qingsheng; Fan, Hong Jin; Zhang, Hua; Liu, Wen Jun; Yu, Ting; Liu, Zheng,
  Light-Tunable 1T-TaS2 Charge-Density-Wave Oscillators”,
  ACS NANO 12 (2018).
 114. Wang, Dong; Zhou, Weiwei; Zhang, Rui; Zeng, Jinjue; Du, Yu; Qi, Shuai; Cong, Chunxiao; Ding, Chunyan; Huang, Xiaoxiao; Wen, Guangwu; Yu, Ting,
  Mass Production of Large-Sized, Nonlayered 2D Nanosheets: Their Directed Synthesis by a Rapid "Gel-Blowing" Strategy, and Applications in Li/Na Storage and Catalysis”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 115. Jiang, Yuyu; Lin, Xiao; Low, Tony; Zhang, Baile; Chen, Hongsheng,
  Group-Velocity-Controlled and Gate-Tunable Directional Excitation of Polaritons in Graphene-Boron Nitride Heterostructures”,
  LASER & PHOTONICS REVIEWS 12 (2018).
 116. Musa, Muhyiddeen Yahya; Renuka, Maturi; Lin, Xiao; Li, Rujiang; Wang, Huaping; Li, Erping; Zhang, Baile; Chen, Hongsheng,
  Confined transverse electric phonon polaritons in hexagonal boron nitrides”,
  2D MATERIALS 5 (2018).
 117. Peng, Liang; Chen, Yuntian; Yang, Yihao; Wang, Zhiyu; Yu, Faxin; Wang, Gaofeng; Shen, Nian-Hai; Zhang, Baile; Soukoulis, Costas M.; Chen, Hongsheng,
  Spin Momentum-Locked Surface States in Metamaterials without Topological Transition”,
  LASER & PHOTONICS REVIEWS 12 (2018).
 118. Lin, Xiao; Easo, Sajan; Shen, Yichen; Chen, Hongsheng; Zhang, Baile; Joannopoulos, John D.; Soljacic, Marin; Kaminer, Ido,
  Controlling Cherenkov angles with resonance transition radiation”,
  NATURE PHYSICS 14 (2018).
 119. Shi, Xihang; Lin, Xiao; Kaminer, Ido; Gao, Fei; Yang, Zhaoju; Joannopoulos, John D.; Soljacic, Marin; Zhang, Baile,
  Superlight inverse Doppler effect”,
  NATURE PHYSICS 14 (2018).
 120. Gao, Zhen; Wu, Lin; Gao, Fei; Luo, Yu; Zhang, Baile,
  Spoof Plasmonics: From Metamaterial Concept to Topological Description”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).