Research

Recent Publications

2019 Selected Journal Articles

 1. Liu, Xu; Wang, Chen-Gang; Goto, Atsushi,
  Polymer Dispersity Control by Organocatalyzed Living Radical Polymerization”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 2. Ong, Derek Yiren; Yen, Zhihao; Yoshii, Asami; Imbernon, Julia Revillo; Takita, Ryo; Chiba, Shunsuke,
  Controlled Reduction of Carboxamides to Alcohols or Amines by Zinc Hydrides”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 3. Febriansyah, Benny; Koh, Teck Min; Lekina, Yulia; Jamaludin, Nur Fadilah; Bruno, Annalisa; Ganguly, Rakesh; Shen, Ze Xiang; Mhaisalkar, Subodh G.; England, Jason,
  Improved Photovoltaic Efficiency and Amplified Photocurrent Generation in Mesoporous n=1 Two-Dimensional Lead-Iodide Perovskite Solar Cells”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 31 (2019).
 4. Zhang, Hao; Li, Ruofan; Ba, Sai; Lu, Zhaoyong; Pitsinos, Emmanuel N.; Li, Tianhu; Nicolaou, K. C.,
  DNA Binding and Cleavage Modes of Shishijimicin A”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141 (2019).
 5. Lai, Feili; Feng, Jianrui; Ye, Xiaobin; Zong, Wei; He, Guanjie; Miao, Yue-E; Han, Xuemei; Ling, Xing Yi; Parkin, Ivan P.; Pan, Bicai; Sun, Yongfu; Liu, Tianxi,
  Energy level engineering in transition-metal doped spinel-structured nanosheets for efficient overall water splitting”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 7 (2019).
 6. Das, Mrinmoy; Vu, Minh Duy; Zhang, Qi; Liu, Xue-Wei,
  Metal-free visible light photoredox enables generation of carbyne equivalents via phosphonium ylide C-H activation”,
  CHEMICAL SCIENCE 10 (2019).
 7. Luo, Yun-Cheng; Yang, Chao; Qiu, Sheng-Qi; Liang, Qiu-Ju; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng,
  Palladium(II)-Catalyzed Stereospecific Alkenyl C-H Bond Alkylation of Allylamines with Alkyl Iodides”,
  ACS CATALYSIS 9 (2019).
 8. Yang, Junfeng; Sun, Qiao; Yoshikai, Naohiko,
  Cobalt-Catalyzed Regio- and Diastereoselective Formal [3+2] Cycloaddition between Cyclopropanols and Allenes”,
  ACS CATALYSIS 9 (2019).
 9. Ding, Wei; Yoshikai, Naohiko,
  Cobalt-Catalyzed Intermolecular [2+2] Cycloaddition between Alkynes and Allenes”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 10. Lu, Wei; Li, Yongxin; Kinjo, Rei,
  Crystalline Tetraatomic Boron(0) Species”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141 (2019).
 11. Wang, Baolin; Kinjo, Rei,
  Boron-based stepwise dioxygen activation with 1,4,2,5-diazadiborinine”,
  CHEMICAL SCIENCE 10 (2019).
 12. Rao, Bin; Wang, Liliang; Kinjo, Rei,
  Borane-Catalyzed Cross-Metathesis Strategy for Facile Transformation of Cyclic (Alkyl)(Amino)Germylenes”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 13. Zhuo, Shitian; Zhu, Tingshun; Zhou, Liejin; Mou, Chengli; Chai, Huifang; Lu, Yunpeng; Pan, Lutai; Jin, Zhichao; Chi, Yonggui Robin,
  Access to All-Carbon Spirocycles through a Carbene and Thiourea Cocatalytic Desymmetrization Cascade Reaction”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 14. Wu, Xingxing; Zhou, Liejin; Maiti, Rakesh; Mou, Chengli; Pan, Lutai; Chi, Yonggui Robin,
  Sulfinate and Carbene Co-catalyzed Rauhut-Currier Reaction for Enantioselective Access to Azepino[1,2-a]indoles”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 15. Liu, Yingguo; Chen, Qiao; Mou, Chengli; Pan, Lutai; Duan, Xiaoyong; Chen, Xingkuan; Chen, Hongzhong; Zhao, Yanli; Lu, Yunpeng; Jin, Zhichao; Chi, Yonggui Robin,
  Catalytic asymmetric acetalization of carboxylic acids for access to chiral phthalidyl ester prodrugs”,
  NATURE COMMUNICATIONS 10 (2019).
 16. Hong, Zonghan; Chong, Wee Kiang; Ng, Andrew Yun Ru; Li, Mingjie; Ganguly, Rakesh; Sum, Tze Chien; Soo, Han Sen,
  Hydrophobic Metal Halide Perovskites for Visible-Light Photoredox C-C Bond Cleavage and Dehydrogenation Catalysis”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 17. Wu, Chunlin; Qin, Xurong; Moeljadi, Adhitya Mangala Putra; Hirao, Hajime; Zhou, Jianrong Steve,
  Copper-Catalyzed Asymmetric Arylation of N-Heteroaryl Aldimines: Elementary Step of a 1,4-Insertion”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 18. Zhao, Xiaohu; Xu, Haiyan; Huang, Xiaolei; Zhou, Jianrong Steve,
  Asymmetric Stepwise Reductive Amination of Sulfonamides, Sulfamates, and a Phosphinamide by Nickel Catalysis”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 19. Yin, Long; Xing, Junhao; Wang, Yuhan; Shen, Yue; Lu, Tao; Hayashi, Tamio; Dou, Xiaowei,
  Enantioselective Synthesis of 3,3 '-Diaryl-SPINOLs: Rhodium-Catalyzed Asymmetric Arylation/BF3-Promoted Spirocyclization Sequence”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 20. Ge, Yicen; Cui, Xi-Yang; Tan, Siu Min; Jiang, Huan; Ren, Jingyun; Lee, Nicholas; Lee, Richmond; Tan, Choon-Hong,
  Guanidine-Copper Complex Catalyzed Allylic Borylation for the Enantioconvergent Synthesis of Tertiary Cyclic Allylboronates”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 21. Li, Qing; Li, Xuesong; Ning, Lulu; Tan, Choon-Hong; Mu, Yuguang; Wang, Rong,
  Hyperfast Water Transport through Biomimetic Nanochannels from Peptide-Attached (pR)-pillar[5]arene”,
  SMALL 15 (2019).
 22. Zhang, Xin; Ren, Jingyun; Tan, Siu Min; Tan, Davin; Lee, Richmond; Tan, Choon-Hong,
  An enantioconvergent halogenophilic nucleophilic substitution (S(N)2X) reaction”,
  SCIENCE 363 (2019).
 23. Wang, Zhimin; Zhen, Xu; Upputuri, Paul Kumar; Jiang, Yuyan; Lau, Junwei; Pramanik, Manojit; Pu, Kanyi; Xing, Bengang,
  Redox-Activatable and Acid-Enhanced Nanotheranostics for Second Near-Infrared Photoacoustic Tomography and Combined Photothermal Tumor Therapy”,
  ACS NANO 13 (2019).
 24. Ai, Xiangzhao; Wang, Zhimin; Cheong, Haolun; Wang, Yong; Zhang, Ruochong; Lin, Jun; Zheng, Yuanjin; Gao, Mingyuan; Xing, Bengang,
  Multispectral optoacoustic imaging of dynamic redox correlation and pathophysiological progression utilizing upconversion nanoprobes”,
  NATURE COMMUNICATIONS 10 (2019).
 25. Xie, Zhongxi; Cai, Xuechao; Sun, Chunqiang; Liang, Shuang; Shao, Shuai; Huang, Shanshan; Cheng, Ziyong; Pang, Maolin; Xing, Bengang; Al Kheraif, Abdulaziz A.; Lin, Jun,
  O-2-Loaded pH-Responsive Multifunctional Nanodrug Carrier for Overcoming Hypoxia and Highly Efficient Chemo-Photodynamic Cancer Therapy”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 31 (2019).
 26. Sun, Liming; Li, Rong; Zhan, Wenwen; Yuan, Yusheng; Wang, Xiaojun; Han, Xiguang; Zhao, Yanli,
  Double-shelled hollow rods assembled from nitrogen/sulfur-codoped carbon coated indium oxide nanoparticles as excellent photocatalysts”,
  NATURE COMMUNICATIONS 10 (2019).
 27. Phua, Soo Zeng Fiona; Xue, Chencheng; Lim, Wei Qi; Yang, Guangbao; Chen, Hongzhong; Zhang, Yuanyuan; Wijaya, Chintya Fransisca; Luo, Zhong; Zhao, Yanli,
  Light-Responsive Prodrug-Based Supramolecular Nanosystems for Site-Specific Combination Therapy of Cancer”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 31 (2019).
 28. Huang, Jing; Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Yinchang; Hu, Xiaoqin; He, Bing; Shu, Zhu; Li, Zhen; Zhao, Yanli,
  Synergistically enhanced charge separation in BiFeO3/Sn:TiO2 nanorod photoanode via bulk and surface dual modifications”,
  NANO ENERGY 59 (2019).
 29. Phua, Soo Zeng Fiona; Yang, Guangbao; Lim, Wei Qi; Verma, Apoorva; Chen, Hongzhong; Thanabalu, Thirumaran; Zhao, Yanli,
  Catalase-Integrated Hyaluronic Acid as Nanocarriers for Enhanced Photodynamic Therapy in Solid Tumor”,
  ACS NANO 13 (2019).
 30. Miao, Zhuang; Liu, Guiyan; Cui, Yumeng; Liu, Zhengyu; Li, Jinheng; Han, Fangwai; Liu, Yu; Sun, Xiaoxiao; Gong, Xuefang; Zhai, Yufeng; Zhao, Yanli; Zeng, Yongfei,
  A Novel Strategy for the Construction of Covalent Organic Frameworks from Nonporous Covalent Organic Polymers”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 31. He, Bing; Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Yinchang; Hu, Xiaoqin; Huang, Jing; Yu, Yongsheng; Shu, Zhu; Li, Zhen; Zhao, Yanli,
  Spatial engineering of a Co(OH)(x) encapsulated p-Cu2S/n-BiVO4 photoanode: simultaneously promoting charge separation and surface reaction kinetics in solar water splitting”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 7 (2019).
 32. Wu, Hongwei; Chi, Weijie; Baryshnikov, Gleb; Wu, Bin; Gong, Yifan; Zheng, Dongxiao; Li, Xin; Zhao, Yanli; Liu, Xiaogang; Agren, Hans; Zhu, Liangliang,
  Crystal Multi-Conformational Control Through Deformable Carbon-Sulfur Bond for Singlet-Triplet Emissive Tuning”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (2019).
 33. Wu, Hongwei; Chi, Weijie; Chen, Zhao; Liu, Guofeng; Gu, Long; Bindra, Anivind Kaur; Yang, Guangbao; Liu, Xiaogang; Zhao, Yanli,
  Achieving Amorphous Ultralong Room Temperature Phosphorescence by Coassembling Planar Small Organic Molecules with Polyvinyl Alcohol”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 29 (2019).

2018 Selected Journal Articles

 1. Zheng, Jie; Wang, Chen-Gang; Yamaguchi, Yu; Miyamoto, Michihiko; Goto, Atsushi,
  Temperature-Selective Dual Radical Generation from Alkyl Diiodide: Applications to Synthesis of Asymmetric CABC Multi-Block Copolymers and Their Unique Assembly Structures”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 2. Yang, Lixia; Zhong, Zhensheng; Tong, Cailing; Jia, Huan; Liu, Yiran; Chen, Gang,
  Single-Molecule Mechanical Folding and Unfolding of RNA Hairpins: Effects of Single A-U to A.C Pair Substitutions and Single Proton Binding and Implications for mRNA Structure-Induced-1 Ribosomal Frameshifting”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 3. Wang, Zhenxing; He, Bowen; Xu, Gefei; Wang, Guojing; Wang, Jiayi; Feng, Yuhua; Su, Dongmeng; Chen, Bo; Li, Hai; Wu, Zhonghua; Zhang, Hua; Shao, Lu; Chen, Hongyu,
  Transformable masks for colloidal nanosynthesis”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 4. Zhang, Weina; Zheng, Bing; Shi, Wenxiong; Chen, Xinyi; Xu, Zhiling; Li, Shuzhou; Chi, Yonggui Robin; Yang, Yanhui; Lu, Jun; Huang, Wei; Huo, Fengwei,
  Site-Selective Catalysis of a Multifunctional Linear Molecule: The Steric Hindrance of Metal-Organic Framework Channels”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 5. Gandamana, Dhika Aditya; Wang, Bin; Tejo, Ciputra; Bolte, Benoit; Gagosz, Fabien; Chiba, Shunsuke,
  Alkyl Ethers as Traceless Hydride Donors in Bronsted Acid Catalyzed Intramolecular Hydrogen Atom Transfer”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 6. Moo, James Guo Sheng; Mayorga-Martinez, Carmen C.; Wang, Hong; Teo, Wei Zhe; Tan, Beng Hau; Trung Dung Luong; Gonzalez-Avila, Silvestre Roberto; Ohl, Claus-Dieter; Pumera, Martin,
  Bjerknes Forces in Motion: Long-Range Translational Motion and Chiral Directionality Switching in Bubble-Propelled Micromotors via an Ultrasonic Pathway”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 28 (2018).
 7. Tokimaru, Yuki; Ito, Shingo; Nozaki, Kyoko,
  A Hybrid of Corannulene and Azacorannulene: Synthesis of a Highly Curved Nitrogen-Containing Buckybowl”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 8. Phan-Quang, Gia Chuong; Lee, Hiang Kwee; Teng, Hao Wen; Koh, Charlynn Sher Lin; Yim, Barnabas Qinwei; Tan, Eddie Khay Ming; Tok, Wee Lee; Phang, In Yee; Ling, Xing Yi,
  Plasmonic Hotspots in Air: An Omnidirectional Three-Dimensional Platform for Stand-Off In-Air SERS Sensing of Airborne Species”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 9. Lee, Hiang Kwee; Koh, Charlynn Sher Lin; Lee, Yih Hong; Liu, Chong; Phang, In Yee; Han, Xuemei; Tsung, Chia-Kuang; Ling, Xing Yi,
  Favoring the unfavored: Selective electrochemical nitrogen fixation using a reticular chemistry approach”,
  SCIENCE ADVANCES 4 (2018).
 10. Lee, Yih Hong; Lay, Chee Leng; Shi, Wenxiong; Lee, Hiang Kwee; Yang, Yijie; Li, Shuzhou; Ling, Xing Yi,
  Creating two self-assembly micro-environments to achieve supercrystals with dual structures using polyhedral nanoparticles”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 11. Meng, Fei-Fan; Xie, Jia-Hao; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng,
  Catalytically Asymmetric Synthesis of 1,3-Bis(silyl)propenes via Copper-Catalyzed Double Proto-Silylations of Polar Enynes”,
  ACS CATALYSIS 8 (2018).
 12. Xie, Peizhong; Wang, Jinyu; Liu, Yanan; Fan, Jing; Wo, Xiangyang; Fu, Weishan; Sun, Zuolian; Loh, Teck-Peng,
  Water-promoted C-S bond formation reactions”,
  NATURE COMMUNICATIONS 9 (2018).
 13. Jiang, Bing; Zhao, Meng; Li, Shu-Sen; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng,
  Macrolide Synthesis through Intramolecular Oxidative Cross-Coupling of Alkenes”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 14. Chu, Xue-Qiang; Ge, Danhua; Shen, Zhi-Liang; Loh, Teck-Peng,
  Recent Advances in Radical-Initiated C(sp(3))-H Bond Oxidative Functionalization of Alkyl Nitriles”,
  ACS CATALYSIS 8 (2018).
 15. Wang, Chengdong; Xiao, Guanlin; Guo, Tao; Ding, Yalan; Wu, Xiaojin; Loh, Teck-Peng,
  Palladium-Catalyzed Regiocontrollable Reductive Heck Reaction of Unactivated Aliphatic Alkenes”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 16. Da, Bing-Chao; Liang, Qiu-Ju; Luo, Yun-Cheng; Ahmad, Tanveer; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng,
  Copper-Catalyzed Stereo- and Enantioselective 1,4-Protosilylation of alpha,beta-Unsaturated Ketimines To Synthesize Functionalized Allylsilanes”,
  ACS CATALYSIS 8 (2018).
 17. Fischer, Peer; Pumera, Martin; Wang, Joseph,
  Micro- and Nanomachines on the Move”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 28 (2018).
 18. Wang, Hong; Pumera, Martin,
  Micro/Nanomachines and Living Biosystems: From Simple Interactions to Microcyborgs”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 28 (2018).
 19. Tucek, Jiri; Blonski, Piotr; Malina, Ondrej; Pumera, Martin; Chua, Chun Kiang; Otyepka, Michal; Zboril, Radek,
  Morphology-Dependent Magnetism in Nanographene: Beyond Nanoribbons”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 28 (2018).
 20. Luxa, Jan; Vosecky, Pavel; Mazanek, Vlastimil; Sedmidubsky, David; Pumera, Martin; Sofer, Zdenek,
  Cation-Controlled Electrocatalytical Activity of Transition-Metal Disulfides”,
  ACS CATALYSIS 8 (2018).
 21. Mayorga-Martinez, Carmen C.; Sofer, Zdenek; Luxa, Jan; Huber, Stepan; Sedmidubsky, David; Brazda, Petr; Palatinus, Lukg; Milkulics, Martin; Lazar, Petr; Medlin, Rostislav; Pumera, Martin,
  TaS3 Nanofibers: Layered Trichalcogenide for High-Performance Electronic and Sensing Devices”,
  ACS NANO 12 (2018).
 22. Wu, Chunlin; Yoshikai, Naohiko,
  Cobalt-Catalyzed Intramolecular Reactions between a Vinylcyclopropane and an Alkyne: Switchable [5+2] Cycloaddition and Homo-Ene Pathways”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 23. Lu, Wei; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Kinjo, Rei,
  Boron Analogue of Vinylidene Dication Supported by Phosphines”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 24. Rao, Bin; Chong, Che Chang; Kinjo, Rei,
  Metal-Free Regio- and Chemoselective Hydroboration of Pyridines Catalyzed by 1,3,2-Diazaphosphenium Triflate”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 25. Wang, Baolin; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Webster, Richard D.; Kinjo, Rei,
  A Crystalline Diazadiborinine Radical Cation and Its Boron-Centered Radical Reactivity”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 26. Su, Yuanting; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Kinjo, Rei,
  Engineering the Frontier Orbitals of a Diazadiborinine for Facile Activation of H-2, NH3, and an Isonitrile”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 27. Lim, Jia Hui; Engelmann, Xenia; Corby, Sacha; Ganguly, Rakesh; Ray, Kallol; Soo, Han Sen,
  C-H activation and nucleophilic substitution in a photochemically generated high valent iron complex”,
  CHEMICAL SCIENCE 9 (2018).
 28. Ghosh, Dwaipayan; Febriansyah, Benny; Gupta, Disha; Ng, Leonard Kia-Sheun; Xu, Shibo; Du, Yonghua; Baikie, Tom; Dong, ZhiLi; Soo, Han Sen,
  Hybrid Nanomaterials with Single-Site Catalysts by Spatially Controllable Immobilization of Nickel Complexes via Photoclick Chemistry for Alkene Epoxidation”,
  ACS NANO 12 (2018).
 29. Jiao, Zhiwei; Lim, Li Hui; Hirao, Hajime; Zhou, Jianrong Steve,
  Palladium-Catalyzed para-Selective Alkylation of Electron-Deficient Arenes”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 30. Huang, Xiaolei; Oh, William Ray Jun Jie; Zhou, Jianrong Steve,
  Palladium-Catalyzed Enantioselective Arylation of Racemic Ketones to Form Bridged Bicycles via Dynamic Kinetic Resolution”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 31. Teng, Shenghan; Tessensohn, Malcolm E.; Webster, Richard D.; Zhou, Jianrong Steve,
  Palladium-Catalyzed Intermolecular Heck-Type Reaction of Epoxides”,
  ACS CATALYSIS 8 (2018).
 32. Wang, Zhe; Hayashi, Tamio,
  Rhodium-Catalyzed Enantioposition-Selective Hydroarylation of Divinylphosphine Oxides with Aryl Boroxines”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 33. Xue, Fei; Hayashi, Tamio,
  Asymmetric Synthesis of Axially Chiral 2-Aminobiaryls by Rhodium-Catalyzed Benzannulation of 1-Arylalkynes with 2-(Cyanomethyl)phenylboronates”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 34. Cao, Weidi; Tan, Davin; Lee, Richmond; Tan, Choon-Hong,
  Enantioselective 1,2-Anionotropic Rearrangement of Acylsilane through a Bisguanidinium Silicate Ion Pair”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 35. Cui, Xi-Yang; Ge, Yicen; Tan, Siu Min; Jiang, Huan; Tan, Davin; Lu, Yunpeng; Lee, Richmond; Tan, Choon-Hong,
  (Guanidine)copper Complex-Catalyzed Enantioselective Dynamic Kinetic Allylic Alkynylation under Biphasic Condition”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 36. Ai, Xiangzhao; Xing, Bengang,
  Five-dimensional tracking of single nanoparticles in living cells”,
  LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS 7 (2018).
 37. Gai, Shili; Yang, Guixin; Yang, Piaoping; He, Fei; Lin, Jun; Jin, Dayong; Xing, Bengang,
  Recent advances in functional nanomaterials for light-triggered cancer therapy”,
  NANO TODAY 19 (2018).
 38. Wang, Meifang; Deng, Kerong; Lu, Wei; Deng, Xiaoran; Li, Kai; Shi, Yanshu; Ding, Binbin; Cheng, Ziyong; Xing, Bengang; Han, Gang; Hou, Zhiyao; Lin, Jun,
  Rational Design of Multifunctional Fe@gamma-Fe2O3@ H-TiO2 Nanocomposites with Enhanced Magnetic and Photoconversion Effects for Wide Applications: From Photocatalysis to Imaging-Guided Photothermal Cancer Therapy”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 39. Zhen, Xu; Xie, Chen; Jiang, Yuyan; Ai, Xiangzhao; Xing, Bengang; Pu, Kanyi,
  Semiconducting Photothermal Nanoagonist for Remote-Controlled Specific Cancer Therapy”,
  NANO LETTERS 18 (2018).
 40. Liu, Guofeng; Sheng, Jianhui; Wu, Hongwei; Yang, Chaolong; Yang, Guangbao; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Zhu, Liangliang; Zhao, Yanli,
  Controlling Supramolecular Chirality of Two-Component Hydrogels by J- and H-Aggregation of Building Blocks”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 140 (2018).
 41. Wang, Yang; Liu, Xueqin; Liu, Jia; Han, Bo; Hu, Xiaoqin; Yang, Fan; Xu, Zuwei; Li, Yinchang; Jia, Songru; Li, Zhen; Zhao, Yanli,
  Carbon Quantum Dot Implanted Graphite Carbon Nitride Nanotubes: Excellent Charge Separation and Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).
 42. Liu, Jia; Wei, Yajuan; Li, Pei-Zhou; Zhang, Peipei; Su, Wei; Sun, Yan; Zou, Ruqiang; Zhao, Yanli,
  Experimental and Theoretical Investigation of Mesoporous MnO2 Nanosheets with Oxygen Vacancies for High-Efficiency Catalytic DeNO(x)”,
  ACS CATALYSIS 8 (2018).
 43. Su, Yan; Phua, Soo Zeng Fiona; Li, Youbing; Zhou, Xianju; Jana, Deblin; Liu, Guofeng; Lim, Wei Qi; Ong, Wee Kong; Yang, Chaolong; Zhao, Yanli,
  Ultralong room temperature phosphorescence from amorphous organic materials toward confidential information encryption and decryption”,
  SCIENCE ADVANCES 4 (2018).
 44. Xing, Pengyao; Chen, Hongzhong; Xiang, Huijing; Zhao, Yanli,
  Selective Coassembly of Aromatic Amino Acids to Fabricate Hydrogels with Light Irradiation-Induced Emission for Fluorescent Imprint”,
  ADVANCED MATERIALS 30 (2018).
 45. Li, Menghuan; Luo, Zhong; Zhao, Yanli,
  Self-Assembled Hybrid Nanostructures: Versatile Multifunctional Nanoplatforms for Cancer Diagnosis and Therapy”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 30 (2018).
 46. Xing, Pengyao; Yang, Chaolong; Wang, Yang; Phua, Soo Zeng Fiona; Zhao, Yanli,
  Solvent-Controlled Assembly of Aromatic Glutamic Dendrimers for Efficient Luminescent Color Conversion”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 28 (2018).
 47. Xing, Pengyao; Li, Yongxin; Wang, Yang; Li, Pei-Zhou; Chen, Hongzhong; Phua, Soo Zeng Fiona; Zhao, Yanli,
  Water-Binding-Mediated Gelation/Crystallization and Thermosensitive Superchirality”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018).

2017 Selected Journal Articles

 1. Wang, Chen-Gang; Goto, Atsushi,
  Solvent-Selective Reactions of Alkyl Iodide With Sodium Azide for Radical Generation and Azide Substitution and Their Application to One-Pot Synthesis of Chain-End-Functionalized Polymers”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 2. Feng, Yuhua; Wang, Yawen; Song, Xiaohui; Xing, Shuangxi; Chen, Hongyu,
  Depletion sphere: Explaining the number of Ag islands on Au nanoparticles”,
  CHEMICAL SCIENCE 8 (2017).
 3. Wang, Yong; He, Jiating; Mu, Xiaoke; Wang, Di; Zhang, Bowei; Shen, Youde; Lin, Ming; Kuebel, Christian; Huang, Yizhong; Chen, Hongyu,
  Solution Growth of Ultralong Gold Nanohelices”,
  ACS NANO 11 (2017).
 4. Wang, Yawen; He, Jiating; Yu, Suzhu; Chen, Hongyu,
  Effect of Thiolated Ligands in Au Nanowire Synthesis”,
  SMALL 13 (2017).
 5. Wu, Xingxing; Zhang, Yuexia; Wang, Yuhuang; Ke, Jie; Jeret, Martin; Reddi, Rambabu N.; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin,
  Polyhalides as Efficient and Mild Oxidants for Oxidative Carbene Organocatalysis by Radical Processes”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 6. Chen, Xingkuan; Wang, Hongling; Doitomi, Kazuki; Ooi, Chong Yih; Zheng, Pengcheng; Liu, Wangsheng; Guo, Hao; Yang, Song; Song, Bao-An; Hirao, Hajime; Chi, Yonggui Robin,
  A reaction mode of carbene-catalysed aryl aldehyde activation and induced phenol OH functionalization”,
  NATURE COMMUNICATIONS 8 (2017).
 7. Wu, Xingxing; Hao, Lin; Zhang, Yuexia; Rakesh, Maiti; Reddi, Rambabu N.; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin,
  Construction of Fused Pyrrolidines and beta-Lactones by Carbene-Catalyzed C-N, C-C, and C-O Bond Formations”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 8. Huang, Yinhua; Chan, Guo Hao; Chiba, Shunsuke,
  Amide-Directed C-H Sodiation by a Sodium Hydride/Iodide Composite”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 9. Ong, Derek Yiren; Tejo, Ciputra; Xu, Kai; Hirao, Hajime; Chiba, Shunsuke,
  Hydrodehalogenation of Haloarenes by a Sodium Hydride-Iodide Composite”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 10. Kaga, Atsushi; Hayashi, Hirohito; Hakamata, Hiroyuki; Oi, Miku; Uchiyama, Masanobu; Takita, Ryo; Chiba, Shunsuke,
  Nucleophilic Amination of Methoxy Arenes Promoted by a Sodium Hydride/Iodide Composite”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 11. Lonca, Geoffroy Herve; Ong, Derek Yiren; Thi Mai Huong Tran; Tejo, Ciputra; Chiba, Shunsuke; Gagosz, Fabien,
  Anti-Markovnikov Hydrofunctionalization of Alkenes: Use of a Benzyl Group as a Traceless Redox-Active Hydrogen Donor”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 12. Kaga, Atsushi; Chiba, Shunsuke,
  Engaging Radicals in Transition Metal-Catalyzed Cross-Coupling with Alkyl Electrophiles: Recent Advances”,
  ACS CATALYSIS 7 (2017).
 13. Protchenko, Andrey V.; Urbano, Juan; Abdalla, Joseph A. B.; Campos, Jesus; Vidovic, Dragoslav; Schwarz, Andrew D.; Blake, Matthew P.; Mountford, Philip; Jones, Cameron; Aldridge, Simon,
  Electronic Delocalization in Two and Three Dimensions: Differential Aggregation in Indium "Metalloid" Clusters”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 14. Perez, Ines Monte; Engelmann, Xenia; Lee, Yong-Min; Yoo, Mi; Kumaran, Elumalai; Farquhar, Erik R.; Bill, Eckhard; England, Jason; Nam, Wonwoo; Swart, Marcel; Ray, Kallol,
  A Highly Reactive Oxoiron(IV) Complex Supported by a Bioinspired N3O Macrocyclic Ligand”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 15. Phan-Quang, Gia Chuong; Wee, Elizabeth Hui Zi; Yang, Fengling; Lee, Hiang Kwee; Phang, In Yee; Feng, Xiaotong; Alvarez-Puebla, Ramon A.; Ling, Xing Yi,
  Online Flowing Colloidosomes for Sequential Multi-analyte High-Throughput SERS Analysis”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 16. Han, Xuemei; Lee, Hiang Kwee; Lee, Yih Hong; Ling, Xing Yi,
  Dynamic Rotating Liquid Marble for Directional and Enhanced Mass Transportation in Three-Dimensional Microliter Droplets”,
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 8 (2017).
 17. Koh, Charlynn Sher Lin; Lee, Hiang Kwee; Phan-Quang, Gia Chuong; Han, Xuemei; Lee, Mian Rong; Yang, Zhe; Ling, Xing Yi,
  SERS- and Electrochemically Active 3D Plasmonic Liquid Marbles for Molecular-Level Spectroelectrochemical Investigation of Microliter Reactions”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 18. Lee, Hiang Kwee; Lee, Yih Hong; Morabito, Joseph V.; Liu, Yejing; Koh, Charlynn Sher Lin; Phang, In Yee; Pedireddy, Srikanth; Han, Xuemei; Chou, Lien-Yang; Tsung, Chia-Kuang; Ling, Xing Yi,
  Driving CO2 to a Quasi-Condensed Phase at the Interface between a Nanoparticle Surface and a Metal-Organic Framework at 1 bar and 298 K”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 19. Lee, Hiang Kwee; Lee, Yih Hong; Gia Chuong Phan-Quang; Han, Xuemei; Koh, Charlynn Sher Lin; Ling, Xing Yi,
  Constructing Soft Substrate-less Platforms Using Particle-Assembled Fluid-Fluid Interfaces and Their Prospects in Multiphasic Applications”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 29 (2017).
 20. Yang, Yijie; Lee, Yih Hong; Lay, Chee Leng; Ling, Xing Yi,
  Tuning Molecular-Level Polymer Conformations Enables Dynamic Control over Both the Interfacial Behaviors of Ag Nanocubes and Their Assembled Metacrystals”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 29 (2017).
 21. Zeng, Jing; Sun, Guangfei; Yao, Wang; Zhu, Yangbin; Wang, Ruobin; Cai, Lei; Liu, Ke; Zhang, Qian; Liu, Xue-Wei; Wan, Qian,
  3-Aminodeoxypyranoses in Glycosylation: Diversity-Oriented Synthesis and Assembly in Oligosaccharides”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 22. Wu, Xumeng; Tan, Yu Jia; Toh, Hui Ting; Lan Huong Nguyen; Kho, Shu Hui; Chew, Sing Yian; Yoon, Ho Sup; Liu, Xue-Wei,
  Stimuli-responsive multifunctional glyconanoparticle platforms for targeted drug delivery and cancer cell imaging”,
  CHEMICAL SCIENCE 8 (2017).
 23. Liao, Hongze; Leng, Wei-Lin; Kim Le Mai Hoang; Yao, Hui; He, Jingxi; Voo, Amanda Ying Hui; Liu, Xue-Wei,
  Asymmetric syntheses of 8-oxabicyclo[3,2,1]octane and 11-oxatricyclo[5.3.1.0]undecane from glycals”,
  CHEMICAL SCIENCE 8 (2017).
 24. Yao, Hui; Zhang, Shasha; Leng, Wei-Lin; Leow, Min-Li; Xiang, Shaohua; He, Jingxi; Liao, Hongze; Hoang, Kim Le Mai; Liu, Xue-Wei,
  Catalyst-Controlled Stereoselective O-Glycosylation: Pd(0) vs Pd(II)”,
  ACS CATALYSIS 7 (2017).
 25. Hoang, Kim Le Mai; He, Jing-xi; Bati, Gabor; Chan-Park, Mary B.; Liu, Xue-Wei,
  A minimalist approach to stereoselective glycosylation with unprotected donors”,
  NATURE COMMUNICATIONS 8 (2017).
 26. Xie, Peizhong; Wang, Jinyu; Fan, Jing; Liu, Yanan; Wo, Xiangyang; Loh, Teck-Peng,
  The C-OH/P-H dehydrative cross-coupling for the construction of the P-C bond under metal-free conditions”,
  GREEN CHEMISTRY 19 (2017).
 27. Liang, Qiu-Ju; Yang, Chao; Meng, Fei-Fan; Jiang, Bing; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng,
  Chelation versus Non-Chelation Control in the Stereoselective Alkenyl sp(2) C-H Bond Functionalization Reaction”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 28. Wang, Cheng-Qiang; Ye, Lu; Feng, Chao; Loh, Teck-Peng,
  C-F Bond Cleavage Enabled Redox-Neutral [4+1] Annulation via C-H Bond Activation”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 29. Zhao, Kai; Shen, Liang; Shen, Zhi-Liang; Loh, Teck-Peng,
  Transition metal-catalyzed cross-coupling reactions using organoindium reagents”,
  CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 46 (2017).
 30. Lan, Yun; Chang, Xi-Hao; Fan, Pei; Shan, Cui-Cui; Liu, Zi-Bai; Loh, Teck-Peng; Xu, Yun-He,
  Copper-Catalyzed Silylperoxidation Reaction of alpha,beta-Unsaturated Ketones, Esters, Amides, and Conjugated Enynes”,
  ACS CATALYSIS 7 (2017).
 31. Shen, Liang; Zhao, Kai; Doitomi, Kazuki; Ganguly, Rakesh; Li, Yong-Xin; Shen, Zhi-Liang; Hirao, Hajime; Loh, Teck-Peng,
  Lewis Acid-Catalyzed Selective [2+2]-Cycloaddition and Dearomatizing Cascade Reaction of Aryl Alkynes with Acrylates”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 32. Tang, Hai-Jun; Lin, Ling-Zhi; Feng, Chao; Loh, Teck-Peng,
  Palladium-Catalyzed Fluoroarylation of gem-Difluoroalkenes”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 33. Dong, Shuo; Lian, Jie; Jhon, Mark Hyunpong; Chan, Yinthai; Loh, Zhi-Heng,
  Pump-Power Dependence of Coherent Acoustic Phonon Frequencies in Colloidal CdSe/CdS Core/Shell Nanoplatelets”,
  NANO LETTERS 17 (2017).
 34. Sabbar, Mazyar; Timmers, Henry; Chen, Yi-Jen; Pymer, Allison K.; Loh, Zhi-Heng; Sayres, Scott G.; Pabst, Stefan; Santra, Robin; Leone, Stephen R.,
  State-resolved attosecond reversible and irreversible dynamics in strong optical fields”,
  NATURE PHYSICS 13 (2017).
 35. Wei, Zhengrong; Li, Jialin; Wang, Lin; See, Soo Teck; Jhon, Mark Hyunpong; Zhang, Yingfeng; Shi, Fan; Yang, Minghui; Loh, Zhi-Heng,
  Elucidating the origins of multimode vibrational coherences of polyatomic molecules induced by intense laser fields”,
  NATURE COMMUNICATIONS 8 (2017).
 36. Wei, Zhengrong; Li, Jialin; See, Soo Teck; Loh, Zhi-Heng,
  Spin-Orbit State-Selective C-I Dissociation Dynamics of the CH3I+ (X)over-tilde Electronic State Induced by Intense Few-Cycle Laser Fields”,
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 8 (2017).
 37. Pumera, Martin; Sofer, Zdenek,
  2D Monoelemental Arsenene, Antimonene, and Bismuthene: Beyond Black Phosphorus”,
  ADVANCED MATERIALS 29 (2017).
 38. Khezri, Bahareh; Fisher, Adrian C.; Pumera, Martin,
  CO2 reduction: the quest for electrocatalytic materials”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 5 (2017).
 39. Eng, Alex Yong Sheng; Sofer, Zdenek; Bousa, Daniel; Sedmidubsky, David; Huber, Stepan; Pumera, Martin,
  Near-Stoichiometric Bulk Graphane from Halogenated Graphenes (X = Cl/Br/I) by the Birch Reduction for High Density Energy Storage”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 27 (2017).
 40. Moo, James Guo Sheng; Mayorga-Martinez, Carmen C.; Wang, Hong; Khezri, Bahareh; Teo, Wei Zhe; Pumera, Martin,
  Nano/Microrobots Meet Electrochemistry”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 27 (2017).
 41. Presolski, Stanislav; Wang, Lu; Loo, Adeline Huiling; Ambrosi, Adriano; Lazar, Petr; Ranc, Vaclav; Otyepka, Michal; Zboril, Radek; Tomanec, Ondrej; Ugolotti, Juri; Sofer, Zdenek; Pumera, Martin,
  Functional Nanosheet Synthons by Covalent Modification of Transition-Metal Dichalcogenides”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 29 (2017).
 42. Blonski, Piotr; Tucek, Jiri; Sofer, Zdenek; Mazanek, Vlastimil; Petr, Martin; Pumera, Martin; Otyepka, Michal; Zboril, Radek,
  Doping with Graphitic Nitrogen Triggers Ferromagnetism in Graphene”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 43. Eng, Alex Yong Sheng; Sofer, Zdenek; Sedmidubsky, David; Pumera, Martin,
  Synthesis of Carboxylated-Graphenes by the Kolbe-Schmitt Process”,
  ACS NANO 11 (2017).
 44. Toh, Rou Jun; Mayorga-Martinez, Carmen C.; Sofer, Zdenek; Pumera, Martin,
  1T-Phase WS2 Protein-Based Biosensor”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 27 (2017).
 45. Novacek, Michal; Jankovsky, Ondrej; Luxa, Jan; Sedmidubsky, David; Pumera, Martin; Fila, Vlastimil; Lhotka, Miloslav; Klimova, Katerina; Matejkova, Stanislava; Sofer, Zdenek,
  Tuning of graphene oxide composition by multiple oxidations for carbon dioxide storage and capture of toxic metals”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 5 (2017).
 46. Nasir, Muhammad Zafir Mohamad; Mayorga-Martinez, Carmen C.; Sofer, Zdenek; Pumera, Martin,
  Two-Dimensional 1T-Phase Transition Metal Dichalcogenides as Nanocarriers To Enhance and Stabilize Enzyme Activity for Electrochemical Pesticide Detection”,
  ACS NANO 11 (2017).
 47. Luxa, Jan; Vosecky, Pavel; Mazinek, Vlastimil; Sedmidubsky, David; Pumera, Martin; Lazar, Petr; Sofer, Zdenek,
  Layered Transition-Metal Ditellurides in Electrocatalytic Applications-Contrasting Properties”,
  ACS CATALYSIS 7 (2017).
 48. Wang, Hong; Potroz, Michael G.; Jackman, Joshua A.; Khezri, Bahareh; Maric, Tijana; Cho, Nam-Joon; Pumera, Martin,
  Bioinspired Spiky Micromotors Based on Sporopollenin Exine Capsules”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 27 (2017).
 49. Ambrosi, Adriano; Sofer, Zdenek; Pumera, Martin,
  Electrochemical Exfoliation of Layered Black Phosphorus into Phosphorene”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 50. Sofer, Zdenek; Luxa, Jan; Bousa, Daniel; Sedmidubsky, David; Lazar, Petr; Hartman, Tomas; Hardtdegen, Hilde; Pumera, Martin,
  The Covalent Functionalization of Layered Black Phosphorus by Nucleophilic Reagents”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 51. Pumera, Martin; Sofer, Zdenek,
  Towards stoichiometric analogues of graphene: graphane, fluorographene, graphol, graphene acid and others”,
  CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 46 (2017).
 52. Gusmao, Rui; Sofer, Zdenek; Pumera, Martin,
  Black Phosphorus Rediscovered: From Bulk Material to Monolayers”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 53. Gusmao, Rui; Sofer, Zdenek; Sedmidubsky, David; Huber, Stepan; Pumera, Martin,
  The Role of the Metal Element in Layered Metal Phosphorus Triselenides upon Their Electrochemical Sensing and Energy Applications”,
  ACS CATALYSIS 7 (2017).
 54. Gusmao, Rui; Sofer, Zdenek; Bousa, Daniel; Pumera, Martin,
  Pnictogen (As, Sb, Bi) Nanosheets for Electrochemical Applications Are Produced by Shear Exfoliation Using Kitchen Blenders”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 55. Fojtu, Michaela; Chia, Xinyi; Sofer, Zdenek; Masarik, Michal; Pumera, Martin,
  Black Phosphorus Nanoparticles Potentiate the Anticancer Effect of Oxaliplatin in Ovarian Cancer Cell Line”,
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 27 (2017).
 56. Li, Ji; Terec, Anamaria; Wang, Yue; Joshi, Hrishikesh; Lu, Yunpeng; Sun, Handong; Stuparu, Mihaiela C.,
  pi-Conjugated Discrete Oligomers Containing Planar and Nonplanar Aromatic Motifs”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 57. Yang, Junfeng; Rerat, Alice; Lim, Yang Jie; Gosmini, Corinne; Yoshikai, Naohiko,
  Cobalt-Catalyzed Enantio- and Diastereoselective Intramolecular Hydroacylation of Trisubstituted Alkenes”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 58. Xu, Wengang; Yoshikai, Naohiko,
  Pivalophenone imine as a benzonitrile surrogate for directed C-H bond functionalization”,
  CHEMICAL SCIENCE 8 (2017).
 59. Tan, Wei Wen; Ong, Yew Jin; Yoshikai, Naohiko,
  Synthesis of Highly Substituted Pyridines through Copper-Catalyzed Condensation of Oximes and alpha,beta-Unsaturated Imines”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 60. Lu, Wei; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Kinjo, Rei,
  Alkene-Carbene Isomerization induced by Borane: Access to an Asymmetrical Diborene”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 61. Chong, Che Chang; Rao, Bin; Kinjo, Rei,
  Metal-Free Catalytic Reduction of alpha,beta-Unsaturated Esters by 1,3,2-Diazaphospholene and Subsequent C-C Coupling with Nitriles”,
  ACS CATALYSIS 7 (2017).
 62. Lu, Wei; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Kinjo, Rei,
  Crystalline Neutral Allenic Diborene”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 63. Su, Bochao; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Kinjo, Rei,
  Ring Expansion, Photoisomerization, and Retrocyclization of 1,4,2-Diazaboroles”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 64. Su, Yuanting; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Kinjo, Rei,
  Crystalline boron-linked tetraaminoethylene radical cations”,
  CHEMICAL SCIENCE 8 (2017).
 65. Huang, Xiaoqiang; Quinn, Taylor R.; Harms, Klaus; Webster, Richard D.; Zhang, Lilu; Wiest, Olaf; Meggers, Eric,
  Direct Visible-Light-Excited Asymmetric Lewis Acid Catalysis of Intermolecular [2+2] Photocycloadditions”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 66. Huang, Xiaoqiang; Luo, Shipeng; Burghaus, Olaf; Webster, Richard D.; Harms, Klaus; Meggers, Eric,
  Combining the catalytic enantioselective reaction of visible-light-generated radicals with a by-product utilization system”,
  CHEMICAL SCIENCE 8 (2017).
 67. Peng, Yongwu; Huang, Ying; Zhu, Yihan; Chen, Bo; Wang, Liying; Lai, Zhuanchai; Zhang, Zhicheng; Zhao, Meiting; Tan, Chaoliang; Yang, Nailiang; Shao, Fangwei; Han, Yu; Zhang, Hua,
  Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 68. Li, Yan; Chan, Yuk-Chi; Leong, Bi-Xiang; Li, Yongxin; Richards, Emma; Purushothaman, Indu; De, Susmita; Parameswaran, Pattiyil; So, Cheuk-Wai,
  Trapping a Silicon(I) Radical with Carbenes: A Cationic cAAC-Silicon(I) Radical and an NHC-Parent-Silyliumylidene Cation”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 69. Chan, Yuk-Chi; Leong, Bi-Xiang; Li, Yongxin; Yang, Ming-Chung; Li, Yan; Su, Ming-Der; So, Cheuk-Wai,
  A Dimeric NHC-Silicon Monotelluride: Synthesis, Isomerization, and Reactivity”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 70. Gazi, Sarifuddin; Dokic, Milos; Moeljadi, Adhitya Mangala Putra; Ganguly, Rakesh; Hirao, Hajime; Soo, Han Sen,
  Kinetics and DFT Studies of Photoredox Carbon-Carbon Bond Cleavage Reactions by Molecular Vanadium Catalysts under Ambient Conditions”,
  ACS CATALYSIS 7 (2017).
 71. Lei, Chuanhu; Yip, Yong Jie; Zhou, Jianrong Steve,
  Nickel-Catalyzed Direct Synthesis of Aryl Olefins from Ketones and Organoboron Reagents under Neutral Conditions”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 72. Qin, Xurong; Lee, Marcus Wen Yao; Zhou, Jianrong Steve,
  Nickel-Catalyzed Asymmetric Reductive Heck Cyclization of Aryl Halides to Afford Indolines”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 59 (2017).
 73. Jiao, Zhiwei; Shi, Qi; Zhou, Jianrong Steve,
  Asymmetric Intermolecular Heck Reaction of Propargylic Acetates and Cycloalkenes to Access Fused Cyclobutenes”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 74. Yang, Peng; Zhang, Caili; Ma, Yu; Zhang, Caiyun; Li, Aijie; Tang, Bo; Zhou, Jianrong Steve,
  Nickel-Catalyzed N-Alkylation of Acylhydrazines and Arylamines Using Alcohols and Enantioselective Examples”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 75. Lim, Kelvin Meng-Hui; Hayashi, Tamio,
  Dynamic Kinetic Resolution in Rhodium-Catalyzed Asymmetric Arylation of Phospholene Oxides”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 76. Lin, Lu; Bai, Xiangbin; Ye, Xinyi; Zhao, Xiaowei; Tan, Choon-Hong; Jiang, Zhiyong,
  Organocatalytic Enantioselective Protonation for Photoreduction of Activated Ketones and Ketimines Induced by Visible Light”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 77. Akhtar, Parveen; Zhang, Cheng; Thanh Nhut Do; Garab, Gyozo; Lambrev, Petar H.; Tan, Howe-Siang,
  Two-Dimensional Spectroscopy of Chlorophyll a Excited-State Equilibration in Light-Harvesting Complex II”,
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 8 (2017).
 78. Han, Sanyang; Samanta, Animesh; Xie, Xiaoji; Huang, Ling; Peng, Juanjuan; Park, Sung Jin; Teh, Daniel Boon Loong; Choi, Yongdoo; Chang, Young-Tae; All, Angelo Homayoun; Yang, Yanmei; Xing, Bengang; Liu, Xiaogang,
  Gold and Hairpin DNA Functionalization of Upconversion Nanocrystals for Imaging and In Vivo Drug Delivery”,
  ADVANCED MATERIALS 29 (2017).
 79. Ai, Xiangzhao; Lyu, Linna; Zhang, Yang; Tang, Yanxia; Mu, Jing; Liu, Fang; Zhou, Yixi; Zuo, Zhenghong; Liu, Gang; Xing, Bengang,
  Remote Regulation of Membrane Channel Activity by Site-Specific Localization of Lanthanide-Doped Upconversion Nanocrystals”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 80. Deng, Kerong; Li, Chunxia; Huang, Shanshan; Xing, Bengang; Jin, Dayong; Zeng, Qingguang; Hou, Zhiyao; Lin, Jun,
  Recent Progress in Near Infrared Light Triggered Photodynamic Therapy”,
  SMALL 13 (2017).
 81. Wu, Bin; Melvina; Wu, Xiangyang; Yeow, Edwin Kok Lee; Yoshikai, Naohiko,
  Versatile telluracycle synthesis via the sequential electrophilic telluration of C(sp(2))-Zn and C(sp(2))-H bonds”,
  CHEMICAL SCIENCE 8 (2017).
 82. D'Souza, Areetha; Wu, Xiangyang; Yeow, Edwin Kok Lee; Bhattacharjya, Surajit,
  Designed Heme-Cage beta-Sheet Miniproteins”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 83. Bai, Linyi; Sun, Liqun; Wang, Yang; Liu, Zhizhou; Gao, Qiang; Xiang, Huijing; Xie, Haiming; Zhao, Yanli,
  Solution-processed black phosphorus/PCBM hybrid heterojunctions for solar cells”,
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 5 (2017).
 84. Duan, Hui; Zeng, Yongfei; Yao, Xin; Xing, Pengyao; Liu, Jia; Zhao, Yanli,
  Tuning Synergistic Effect of Au-Pd Bimetallic Nanocatalyst for Aerobic Oxidative Carbonylation of Amines”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 29 (2017).
 85. Xing, Pengyao; Li, Peizhou; Chen, Hongzhong; Hao, Aiyou; Zhao, Yanli,
  Understanding Pathway Complexity of Organic Micro/Nanofiber Growth in Hydrogen-Bonded Coassembly of Aromatic Amino Acids”,
  ACS NANO 11 (2017).
 86. Ang, Chung Yen; Tan, Si Yu; Teh, Cathleen; Lee, Jia Min; Wong, Mun Fei Eddy; Qu, Qiuyu; Poh, Li Qing; Li, Menghuan; Zhang, Yuanyuan; Korzh, Vladimir; Zhao, Yanli,
  Redox and pH Dual Responsive Polymer Based Nanoparticles for In Vivo Drug Delivery”,
  SMALL 13 (2017).
 87. Bai, Linyi; Bose, Purnandhu; Gao, Qiang; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Zhao, Yanli,
  Halogen-Assisted Piezochromic Supramolecular Assemblies for Versatile Haptic Memory”,
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 139 (2017).
 88. Liu, Guofeng; Liu, Jinying; Feng, Chuanliang; Zhao, Yanli,
  Unexpected right-handed helical nanostructures co-assembled from L-phenylalanine derivatives and achiral bipyridines”,
  CHEMICAL SCIENCE 8 (2017).
 89. Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Zhen; Cao, Ya; Li, Yinchang; Liu, Xupo; Jia, Songru; Zhao, Yanli,
  Ordered Single-Crystalline Anatase TiO2 Nanorod Clusters Planted on Graphene for Fast Charge Transfer in Photoelectrochemical Solar Cells”,
  SMALL 13 (2017).
 90. Tan, Chaoliang; Zhao, Lingzhi; Yu, Peng; Huang, Ying; Chen, Bo; Lai, Zhuangchai; Qi, Xiaoying; Goh, Min Hao; Zhang, Xiao; Han, Shikui; Wu, Xue-Jun; Liu, Zheng; Zhao, Yanli; Zhang, Hua,
  Preparation of Ultrathin Two-Dimensional TixTa1-xSyOz Nanosheets as Highly Efficient Photothermal Agents”,
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 56 (2017).
 91. Liang, Jie; Liang, Zibin; Zou, Ruqiang; Zhao, Yanli,
  Heterogeneous Catalysis in Zeolites, Mesoporous Silica, and Metal-Organic Frameworks”,
  ADVANCED MATERIALS 29 (2017).
 92. Zhao, Lingzhi; Yuan, Wei; Huijun Phoebe Tham; Chen, Hongzhong; Xing, Pengyao; Xiang, Huijing; Yao, Xin; Qiu, Xiaochen; Dai, Yu; Zhu, Liangliang; Li, Fuyou; Zhao, Yanli,
  Fast-Clearable Nanocarriers Conducting Chemo/Photothermal Combination Therapy to Inhibit Recurrence of Malignant Tumors”,
  SMALL 13 (2017).
 93. Li, Pei-Zhou; Wang, Xiao-Jun; Liu, Jia; Phang, Hui Shi; Li, Yongxin; Zhao, Yanli,
  Highly Effective Carbon Fixation via Catalytic Conversion of CO2 by an Acylamide-Containing Metal-Organic Framework”,
  CHEMISTRY OF MATERIALS 29 (2017).
 94. Liu, Guofeng; Li, Xin; Sheng, Jianhui; Li, Pei-Zhou; Ong, Wee Kong; Phua, Soo Zeng Fiona; Agren, Hans; Zhu, Liangliang; Zhao, Yanli,
  Helicity Inversion of Supramolecular Hydrogels Induced by Achiral Substituents”,
  ACS NANO 11 (2017).
​​